Izolator DC

123

Najlepiej zaprojektowaną maszyną w tym wszechświecie jest ludzkie ciało. Posiada doskonały wbudowany system samoobrony i samonaprawy. Nawet ten wysoce inteligentny system wymaga sporadycznych napraw i konserwacji. Podobnie jest w przypadku każdego systemu stworzonego przez człowieka, w tym instalacji fotowoltaicznych. W instalacji solarnej znajduje się falownik, który odbiera prąd stały (DC) z paneli solarnych jako wejście i wysyła prąd przemienny (AC) do sieci po stronie wyjściowej. Podczas instalacji, rutynowej konserwacji i sytuacji awaryjnych konieczne jest odizolowanie paneli od strony prądu przemiennego, dlatego między panelami a wejściem falownika jest umieszczony ręcznie obsługiwany wyłącznik. Taki przełącznik nazywany jest izolatorem DC, ponieważ zapewnia izolację DC między panelami fotowoltaicznymi a resztą systemu.

Jest to niezbędny wyłącznik bezpieczeństwa i jest wymagany w każdym systemie zasilania fotowoltaicznego zgodnie z normą IEC 60364-7-712. Odpowiednie brytyjskie wymagania pochodzą z BS7671 - Część 712.537.2.1.1, która stanowi: „Aby umożliwić konserwację konwertera PV, należy zapewnić środki izolacji konwertera PV od strony DC i AC”. Specyfikacje samego izolatora DC są podane w „Przewodniku instalacji systemów PV”, rozdział 2.1.12 (wydanie 2).


Czas postu: 24 sierpnia 2020